Ring oss: 08-654 74 90

SAMARBETEN

Exponera erbjuder flera olika samarbetsformer

Vilka möjligheter finns hos Exponera.nu?
team-man2Exponera erbjuder flera samarbetsformer på olika nivåer.

Det mest omfattande samarbetet är att ta klivet och bli franchisetagare hos Exponera, då representerar samarbetspartnern Exponera fullt ut med sitt eget företag och får då också använda Exponeras varumärke och kanaler helt fritt.

Det är dock inget krav från vår sida med ett franchiseförhållande utan vi söker samarbeten på alla ambitionsnivåer och i flera branscher som vid en första anblick inte ser ut att ha något med vår bransch att göra men ändå kan bli samarbetspartners med Exponera.

Vår vision är att bygga upp ett nätverk av samarbeten på alla nivåer där samtliga samarbeten gynnar alla parter. Vi tänker oss också att öppna upp intäktsflöden för branscher och företag som ingen tidigare har tänkt på.

Enkla flöden är ett ledord för Exponera! Vår största uppgift är att göra samarbeten enkla, att inte krångla till saker som egentligen är väldigt enkla. Vi gör det genom att utveckla IT-system som är anpassade efter behovet men också genom ett mindset att alla samarbeten där alla parter gynnas är bra samarbeten och inget samarbete är för litet eller för stort.

Vi bygger vår familj långsiktigt i samarbetspartnerns egen takt och ambitionsnivå. Vår egen ambitionsnivå kommer alltid att vara över molnen men vi har full förståelse för att samarbeten med oss kan för partnern bara vara en liten del av intäktsflödet.

Mattias Ahlberg, B2B Ansvarig

Samarbetspartners i urval