Leverantör nummer två av de primära produkterna är nu säkrad. Det gäller export av expoutrustning till Exponera.nu. Mattias Ahlberg har grävt djupt i utbudet av leverantörer och valet av leverantör föll på en av Europas största producenter av expoutrustning. Leverantören har en produktion med sk fullservice vilket innebär att de levererar både ingående hårdvara och grafisk print vilket gör orderflödet enkelt för Exponera.nu.

Med expoutrustning menas produkter för mässmontrar och event, som mässväggar, bord, roll-ups, back-walls, broschyrställ, flaggor, gatupratare, tält, parasoll osv.  Självklart inklusive alla nödvändiga tillbehör för att använda utrustningen och även praktiska väskor att transportera utrustningen i.

-”Det känns väldigt tryggt att ha en av världens största leverantörer av expoutrustning, kontakterna är extremt professionella och det märks direkt att de vet vad de håller på med.” kommenterar Mattias Ahlberg