Pressmeddelande
Stockholm 2019-01-02

Grundarna och ägarna av Sprattlevann AB, Mattias Ahlberg och Andreas Sjöstedt har på ett styrelsemöte idag beslutat att färdigställa projektet Exponera.nu. Affärsplan har skapats inom ramen för Sprattlevanns inkubatorverksamhet. Affären har vänts och vridits i alla vinklar och allt pekar på att den har bärighet och potential att utvecklas mycket positivt. Initialt kommer rörelsen att skötas inom Sprattlevann för att senare knoppas av till eget företag.

Andreas Sjöstedt kommenterar beslutet;
”Spetskompetensen inom skylt och reklam kommer från mig så det är klart att jag är nöjd att vi tagit beslut om att gå vidare med den här affärsidén. Det känns bra att ha Mattias med sin långa erfarenhet inom företagande som stöd och tillsammans utgör vi en bra grund för ett lyckat projekt. Nu påbörjas en intensiv projekteringsperiod med projektering, mycket tyngd kommer att läggas på att skapa ett utvecklingsteam och att säkra leverantörer. Jag ser verkligen fram emot att komma igång.”.

Inom kort kommer en projektplan inklusive tidsplan att presenteras.

Exponera.nu är ett varumärke inom skyltar och reklam som drivs under företaget Sprattlevann AB (559048-0405). Sprattlevann AB är en inkubator för start-ups, av egna affärsidéer eller i samarbete med andra partners. Sprattlevann AB verkar även som holdingbolag i företag där man har majoritets- eller minoritetsägande. Sprattlevann AB grundades i september 2018 av Mattias Ahlberg och Andreas Sjöstedt. För att kontakta Exponera e-posta på info@exponera.nu eller ring till växeln 08-42519170. (C)2019 Exponera.nu