Ring oss: 08-654 74 90

Välkommen till Exponera B2B – En plattform med samarbeten runt en rad tjänster och produkter

Exponeras B2B-portal är platsen där nya samarbeten hittas och pågående samarbeten effektiviseras. Som inloggad samarbetspartner är det härifrån man får tillgång till allt från affärssystem till säljmaterial. Exponera har en extremt hög ambitionsnivå och hur bra du lyckas som samarbetspartner hänger enbart på din egen ambitionsnivå. Vi lovar att vi gör allt vi kan för att våra samarbetspartners ska lyckas!
home macs

Öka dina intäkter och affärsflöden

Exponera har en rad med samarbetsformer som ökar dina intäkter och affärsflöden. Det är bara din egen ambitionsnivå som sätter gränserna.

Kraftfullt IT-stöd som förenklar för samarbeten

Vi utvecklar kundanpassade affärssystem som främjar enkelhet, kontroll och transparens.

Pålitlig samarbetspartner

Med Exponera får du en stabil samarbetspartner med högsta fokus på samarbeten som gynnar alla parter.

Fördelar med att samarbeta med Exponera!

Öka dina intäkter

Ett samarbete med Exponera är alltid förenat med ökade intäkter för både Exponera och samarbetspartnern. Vi är helt emot samarbeten som inte gynnar alla parter.

Få nya affärsflöden

Genom ett samarbete med Exponera når du nya affärsflöden utanför din kärnverksamhet.

Kompetensutvecklande

När en samarbetspartner representerar Exponeras varor eller tjänster, ligger det i vårt absoluta intresse att samarbetspartnern har full kompetens om det som presenteras och att därför kompetensutveckla partnern.

Förenklade affärsflöden och logistik

Exponera utvecklar kundanpassade IT-stöd. Utvecklingen drivs av samarbetspartners behov. Vi gör allt för att våra samarbetspartners ska få tid över att göra det de är bäst på.

Långsiktiga samarbeten

Exponera är inga dagsländor. Vi eftersträvar alltid hållbara och långsiktiga samarbeten där vi växer tillsammans.

Spara tid på att göra det du är bäst på

Nyckeln bakom varje framgångsrikt samarbete är att varje part gör det den är bäst på. Något vi anammar vid varje tillfälle.